تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - نقش لوله تفنگ درتیراندازی
 
شکارپرنده درشهرستان میانه
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : حسین شاه محمدی

نقش لوله تفنگ درتیراندازی

درمقالات قبلی راجع به نقش قنداق تفنگ درتیراندازی گفتیم حا ل نقش لوله تفنگ رادرتیراندازی بررسی می کنیم.

یکی دیگرازعوامل مهم درتیراندازی صحیح واصابت تیربه هداف پروازی لوله تفنگ است.طول لوله ازنظراندازه معمولابین 65تا80سانتیمتراست.درسابق که باروت هایی بااحتراق ناقص تروکندتر (باروت سیاه)وجودداشت برای اینکه فرصت بیشتری برای احتراق وایجاد انرژی وراندن ساچمه درطول لوله به وجودآید ؛ طول لوله رابلندمی گرفتندولی امروزه که باروت هایی بااحتراق کامل تروازنوع نیتروسلولزوجوددارداحتراق باروت تا57سانتیمتر کامل می شودواحتیاجی به لوله بلندنمی باشد.عقیده غلطی که دربین شکارچیان وجوددارداین است که خیال می کنند هرقدرطول لوله بیشتر باشدتفنگ دورترخواهد زد.دراین زمینه آزمایشی توسط کارخانه وینچسترانجام گرفته وسرعت ساچمه شماره 6راباباروت نیتروسلولز(بی دود)وساچمه یکسان باطول لوله های مختلف موردسنجش قرارداده اندونتیجه این بودکه وقتی طول لوله از57سانتی مترکمترشدسرعت  ساچمه شروع به پایین آمدن کردواز57سانتی متربه بالاتر تاثیری درسرعت ساچمه نداشت ولی اگرطول لوله رااز65 سانتیمترکوتاه تربگیرنددربالانس تفنگ تاثیرنامطلوب می گذاردبنابراین سلاحهای استانداردطول لوله ای بین 65تا70سانتیمتردارند.

طول لوله بیشتراز70سانتیمترنیزدربالانس تفنگ وتیراندازی هوازنی تاثیر نامطلوبی دارد.همانطوریکه درمباحث قبلی عنوان نموده ام بردموثر تفنگ های ساچمه زنی فقط به چوک لوله ونوع فشنگ بستگی دارد(باطول لوله بیش از65سانتیمتر)واین باورغلط که باتفنگ درازتر اهداف دورتری رامی توان زد به دوربریزید.یکی ازمهمترین نکات درساختمان تفنگ؛ امتدادلوله وطرزاتصال لوله به بدنه می باشد.برای درک بهتراین امریک تفنگ دولول رابدست بگیرید ولوله آن راپیاده کنید.ملاحضه خواهیدکردکه درقسمت عقب یعنی محل اتصال به بدنه فاصله دو لوله ودیواره بین آنها ازهم خیلی بیشتر وضخیم تراز سر لوله می باشد.لذا این طور بایدتصور شودکه محوردو لوله بایددرفاصله نزدیکی خارج از لوله یک دیگر راقطع کرده ولذا لوله راست به چپ ولوله چپ به راست بزند(درتفنگ های دولول روهم به بالا وپایین)درحالیکه این طورنیست.دلیل آن این است که چندسانتیمتر مانده به سرلوله ؛لوله ها به موازات یکدیگر قرارگرفته .ثابت می شودومحورآنها باهم موازی است.حال اگراتصال لوله هابه هم به خوبی انجام نشود نتیجه آن درتفنگ های دولول بغل هم به چپ وراست زدن ودرتفنگهای دولول روهم بالا وپایین زدن خواهد بود.

برای اطمینان ازعدم عیب لوله تفنگ باید به طریق استاندارد موجود رفتارکرد یعنی درفاصله 37 متری یک دایره به قطر76سانتیمتر رسم ووسط آن رامشخص نموده وبه آن تیراندازی کرد.برای این که کاملا محل اصابت مشخص شود بایستی با هرلوله حداقل 5 تیرشلیک نمود.بااین امتحان علاوه برمرکز اصابت تیر زمینه پخش ساچمه وچوک لوله ها نیزمشخص می شود.

معمولا تسمه روی تفنگ های دولول درهنگام ساخت طوری قرارمی گیرد تا درفاصله 35متری مرکزاصابت ساچمه ها20 سانتیمتربالاترازمرکزهدف قرارگیرد.جهت اطمینان ازآن می توانید لوله رابازکرده ودرمحل ثابتی قراردهید سپس ازفاصله 30 سانتی ازداخل لوله به یک هدف ثابت نگاه کنید وبدون تکان خوردن لوله ازروی تسمه به حالت تیراندازی نیزنگاه کنید دراین حالت بایستی خط نشانه زیر هدف قرارگرفته باشد واگر خط نشانه درفاطله بیشتری اززیر هدف باشد تفنگ بالاتر خواهد زد.

درتفنگ های تک لول نیز وقتی محل فشنگ خور اسلحه ضخیم وجلو لوله نازک است خط نشانه طوری خواهد بود که تفنگ بالا خواهدزد.یکی ازدوستانم تفنگ پنج تیر صیاد2 خریده بود که درفاصله 37 متری 40 سانتیمتر بالا می زدبا نصب تسمه که درسرلوله ضخامت بیشتری داشت خط نشانه رااصلاح نمودیم وهم اکنون ازتفنگ فوق که ابتدا بسیارناامید کننده بودرضایت کامل دارند.

حسین شاه محمدی بهار 89

شکارکبک چیل دربزقوش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 15 دی 1393 19:27
با سلام خدمت استاد گرامی....
تفنگ من دو لول بغل روس تك ماشه چوك خور هست با توجه به اینكه قدم حدود192 سانتی متر هست احساس می كنم طول قنداق تفنگ ام كوتاه هست برای اهداف ثابت یه كم كنار میزنه....چگونه می تونم طول قنداق تفنگم را افزایش دهم حدود 15 سانتی متر.....متشكرم
حسین شاه محمدیسلام-درقسمت قنداق سلاح مفصل توضیح داده شده .15سانت فكركنم خیلی زیاد باشدولی باپدضخیم ویا باساخت كفی چوبی می توانی تفنگ رامیزان كنی.
دوشنبه 8 دی 1393 15:11
نخجیر 2 لول بغل کدوم لول جمع میزنه و کدوم لول پخش ؟
حسین شاه محمدیدر این سلاح هم مثل اكثرسلاحهای دولول بغل هم ،لوله سمت چپ فول چوك وراست نیم چوك است .درسلاحهای روهم لوله بالا تنگتر است.
سه شنبه 6 آبان 1393 17:53
باسلام خدمت استاد . من دفعه اولمه که به وبلاگ شما سر میزنم وبلاگ کاملیه و استفاده های زیادی ازش بردم ، ضمن تقدیر از شما به خاطر راه اندازی این وبلاگ میخواستم ازتون بپرسم که چطوری میتونم تسمه روی لول پنج تیر نصب کنم
با تشکر
حسین شاه محمدیباسلام-تعمیرگاه های اسلحه برای شمااین كارراانجام می دهندوهزینه آن حدو150هزارتومان درزنجان است-آدرس دقیق راازاسلحه فروشهای زنجان می توانی بپرسی.
یکشنبه 11 خرداد 1393 12:51
نظر شما در مورد تاثیر طوللوله در برد در اسلحه ساچمه زنی
حسین شاه محمدیسلام- درصفحات جانبی طی مقاله ای كه ترجمه مقاله مجله تخصصی اسلحه ازانتشارات امریكا است، توضیح داده ام.
سه شنبه 5 فروردین 1393 12:24
باسلام من یک 2لول نخجیردارم وقتی که خریدمش بایکی ازدوستان مجربرفتم براخریدنش وقتی دیدیمش دوستم گفت سفارشیه اینا صادرمیش وقتی تودستم گرفتمش دیدم زاجش ووزنش واستایلش خیلی بانخجیرهای ذیگه فرق میکنه میخواستم ببینم شما ین جورتفنگارو دیدید؟،توبحث تیرش من خیلی خیلی راضیم
حسین شاه محمدیسلام-ازسلاح فوق برای برادرم هم خریدیم واقعا تفنگ خوش ساخت وزیبایی است .خیلی هم نسبت به قیمتش عالی است.مباركت باشه.
سه شنبه 8 بهمن 1392 16:14
باسلام
گاهی اوقات بعداز مثلا نیم ساعت کوه نوردی با پرنده ای بر میخورم به نظر شما مسلح نگه داشتن در طول این زمان اسیبی به اسلحه نمیرساند؟ و اگر پاسخ جنابعالی مثبت است راه حل چیست
با تشکر
حسین شاه محمدیسلام-نه ولی هنگام مراجعت ازشكاراسلحه ازحالت مسلح خارج شود.
سه شنبه 8 بهمن 1392 15:56
با سلام خدمت شکارچی عزیز آقای شاه محمدی
آیا درحالات مختلف تیراندازی(فاصله دور یا نزدیک) با لول پایین اسلحه دو لولول روی هم باید نشانه را بالاتر بگیریم
حسین شاه محمدیسلام -خیرلوله بالا وپایین ربطی به تیراندازی ومحل اصابت ندارد.
چهارشنبه 2 بهمن 1392 00:24
عرض سلام خدمت استاد محمدی.باتوجه به علاقه ای که داشتم تفنگ5تیرترکیه کالیبر12نیمه اتوماتیک خریدم البته هیچ اطلاعاتی نداشتم .طول لوله49باشعله پوش55میباشد.سرلوله انگاردست سازمیباشدحتی فکرمیکنم ازفول چوکم تنگتره.حالاچندسوال دارم1ازچه ساچمه ای استفاده کنم بیشتربه شکار کبک میرم2آیامیتونم ازچهارپاره یاتک گلوله استفاده کنم؟لطفا اگر نظرخاصی هم داریدمراراهنمایی کنید.تشکر
حسین شاه محمدیسلام-طول لوله كمتراز70برای تیراندازی هوازنی خطای تیرراافزایش وچالاكی تیراندازی رابالا می برد.برای كبك من دراوایل فصل ازساچمه 6ودرآخرفصل5استفاده می كنم-باتفنگ ساچمه زنی مخصوصا تركیه وآنهم فول چوك استفاده ازتك كلوله مناسب نیست وعلاوه برخطر،چك تفنگ راازبین می برد.چهارپاره من خیلی استفاده نموده ام.
پنجشنبه 21 آذر 1392 17:40
سلام با تفنك روسی ij-18e و تركیه به اهدافی تیراندازی كردیم. وقتی جای ضربه شاچمه را نگاه می كردی در تفنگ روسی شدیدا داغون شده بود تا تركیه. نمیدونم جنس لوله در سرعت و قدرت تأثیر دارد؟
حسین شاه محمدیسلام جنس لوله تاثیرنداردشایدازچوک بیشترتفنگ روسی بوده است البته اگرنوع وشماره فشنگ یکی باشد.
پنجشنبه 28 شهریور 1392 00:36
باعرض سلام خدمت اقای شاه محمدی نظرشما در مورد دفک یا همون پارچه ای نقش نگاری شده چیه وبهترین زمان استفاده اش وهمچنین طریقه استفاده از ان؟ چون من هنوز استفاده نکردم بخاطری که تو هوا کبک میزنم ؟همون پارچه مستطیلی شکل به ابعاد نیم متر عرض و یک مترونیم طول که جهت زدن کبک در کوه استفاده میشه اگر کسی خبره هست تو این کار راهنمایی کنه ممنون
حسین شاه محمدیسلام-دفک پارچه رنگارنگ است که وسط آن سوراخی برای تیراندازی تعبیه شده وتوسط دوچوب سبک به صورت سپرحمل وپشت آن شکارچی قایم میشود وکبک ها بادیدن آن درچلوپارچه جمع می شوند.معمولادراول فصل شکاروصبح جواب می دهد ودرهوای طوفانی غیرقابل استفاده است .کلا شکارناجوانمردانه بوده وهیچوقت ار این روش استفاده نکرده ام ولی خیلی مشاهده کرده ام.
پنجشنبه 28 شهریور 1392 00:26
باسلام وتشکر ازنکات زیبای که ذکر نمودید
مطلبی که به ذهن من اومد که خدمت تمامی دوستاران این وبلاگ عرض کنم این است که بعضی شکارچیان فشنگ شماره پنج یاشش را مناسب برای شکار کبک میدانند باعرض کنم که از لحاظ تجربه خود بنده که خیلی اتفاق افتاده که کبک بافشنگ شماره پنج بزنم وبرود یا اینکه خیلی مسافت را برود وبیافتدوبنظر این جانب فشنگ شماره سه درفصل زمستان وشماره چهار در فصل گرما وتفنگ بالول هشتاد س م فشنگ فقط کاغذی و لول کوتاهتر هم کاغذی هم بقچه ای قابل استفاده است بنظر من فشنگ بقچه ای با کاغذی فرقش تو این است که فشنگ بقچه ای خیلی جمع میزند اما کاغذی پخشتر میزنند؟و یک سوال ایا میشود روی اسلحه نخجیرتک لول که جای چوک نداردو رزوه هم نیست چوک نصب کرد ؟باتنشکر
حسین شاه محمدیامکانش است .نخجیر خودش فول چوک است واگرخواستیدبازتربزنددروبلاک توضیح داده ام .اصولا علت مرگ کبک با ساچمه نفوذ آن نیست بلکه شوک حاصل ازبرخوردتعدادی ساچمه به بدن پرنده است.
پنجشنبه 17 مرداد 1392 16:53
با سلام خدمت استاد عزیز و دوست گرامی من قبلا هم با شما تماس داشتم.سوالم اینه که چطور میشه بدون هیچ اسیبی تسمه روی لول تفنگ را برداشت؟
حسین شاه محمدیسلام-تسمه روی تفنگ علاوه برزیبایی درتیراندازی نیزکمک زیادی به تیرانداز می کندوبرداشت آن لزومی ندارد.برداشت آن بایدتوسط تعمیرکار انجام گیردکه با گرم کردن وذوب نمودن قلع بین تسمه ولوله انجام می شود وجای آن نیزبعدازسمباده زنی دوباره بایدزاج کاری شودوگرنه معلوم می شود.
جمعه 24 آذر 1391 10:15
سلام خسته نباشی می خواهم بدانم که دهانه ی لوله درتفنگهای دولول رویهم درقسمت خروجی بایدچندسانت باشدکه بدانم چوک آن چه گونه است ومی شودباآن تاچه فاصلی شیلیک کرد دستتان دردنکند
حسین شاه محمدیبا سلام-چوک تفنگ با اندازه گیری قطر کاملا مشخص نمی شود.اگرچوک متغییردارید با تعداد خط که درلبه آن گذاشته شده مشخص می شوددردولول با چوک ثابت به روشی که گفته ام، با تیراندازی چوک را محاسبه کنید.ولی معمولا دردولول روهم، لوله بالا ودردولول بغل هم لوله چپ فول چوک ولوله دیگر نیم چوک ساخته می شود.
چهارشنبه 17 خرداد 1391 08:55
با تشکر از راهنمایی های موثرتون
تفنگ نخجیر 1 من در فاصله 40 متری 30 سانت پایین میزنه هدفهای ثابت دور رو با بالا گرفتن خیلی بهتر از تفنگهای بنامتر میزنه. شکارم پرندست. اگه مشکل دید تو هدفهای پروازی نبود دست بالا میگرفتم .منتظر راهنمایی فنی و دقیقتر شما در مورد رفع این مشکل هستم
حسین شاه محمدیباسلام تفنگ ساچمه زنی بایدیا مهربزندیا10 سانت بالاتر .بهتراست تسمه رو لوله نصب ودردهانه صفر ودرکپ لوله نیم سانت بالا بگیری.
چهارشنبه 3 خرداد 1391 15:42
بهترین راه برای نخجیر 1 که نیم متر پایین میزنه چیه؟
حسین شاه محمدیباسلام-اگرواقعا نیم مترپایین بزنه .مشکل درساخت لوله داره وبایستی ازکارانتی آن استفاده کرده ولوله تعویض شود.با برخی کارها نظیرتغیرات درقنداق وتسمه تاحدی آن رادرست کرد.بهترین حالت 20 سانت بالای هدف را زدن است.
دوشنبه 3 بهمن 1390 13:25
ضمن سلام و خسته نباشید
صرفنظر از چوك متغیر چیكار كنیم تا ساچمه پخش داشته باشیم.

با تشكر
حسین شاه محمدیباسلام-درپست روش پرکردن فشنگ ونقش ودتوضیح داده شده است.
چهارشنبه 11 آبان 1390 11:52
با سلام به استاد شاه محمدی
تفنگ من در فاصله 35 متری بالاو كمی به چپ میزند
با ید عرض كنم كه لول كاملا سالم و تفنگ ساخت كارخانه معروف می باشد
و لول آن 76 سانتی و هردو لول فول چوك است و دارای قنداق كالیفرنیایی یا مونت كارلو است
آیا این عیب ممكن است از قنداق باشد یا اینكه علت دیگری دارد
حسین شاه محمدیباسلام-درتفنگهای دولول لوله ها درمحل خزانه فاصله بیشتری داشته ودرقسمت سرلوله موازی شده وبه هم وصل می شوداگراشکال ازموازی کردن نادرست باشددردولول بغل هم چپ یا راست میزدودرروهم بالا یاپایین ممکن است اشکال ازاین موردباشد.
شنبه 13 شهریور 1389 13:43
با سلام به آقای محمدی
چندتا سوال درباره مطلب اخیر داشتم اینکه
1-طبق گفته شما اگر تفنگ در فاصله 35متری . بیست سانت بالاتر باید بزنه آیا در مسافت کمتر از 35 متر مرکز اصابت ساچمه ها هم بالاتر خواهد بود یا همان 20 سانتی متر هست
2- با افزایش فاصله مثلا در فاصله 40 یا 50 متری مرکز اصابت ساچمه کمتر از 20 سانتی متر خواهد شد
3-نظر شما را در باره مورد تیراندازی در مسیرهای عمود که هم فاصله جلو زنی زیاد هست ایا باید این بالا زنی را اعمال کرد یعنی ععلاوه بر پیشگیری باید مقداری زیر هدف را کرد یا نه
4- در عمل وقتی که تیراندازی میکنم در فاصله بالاتر ساچمه ها افت می کنه یعنی اینکه پایین تر می زنه نظر شما در این مورد چیه
با تشکار از وبلاگ زیباتون و تجربه هاتون که خیلی کار ساز هست
حسین شاه محمدیباسلام-تفنگ فوق در17 متری 10 سانت بالا خواد زد.درفاصله های دورتراز40 متری افت ساچمه اغاز وبسته به نمره ساچمه درفاصله حدود 50 متری خودهدف وبیشترازآن مرکز ساچمه ها پایین هدف خواهد بود.البته به دلیل بازشدن ساچمه ها تیراندازی به فاصله بیشترازآن مناسب نیست وباعث زخمی شدن پرنده میشود.درتیراندازی معمولان تیرانداز زیرهدف رانشانه می گیرد تاهدف درمسیردید وی باشد.و20 سانت بالا زدن شرایط فوق رافراهم می کند.
جمعه 1 مرداد 1389 16:54
سلام آقای شاه محمدی مرسی از وبلاگ خوبت خیلی عالیه
آقای شاه محمدی من در حال حاضر می خواهم یک قبضه تفنگ دو لول روی هم بگیرم اما نمی دونم اکار بگیرم یا این دو لول روی هم های روسی جدید که نخجیر اورده خواستم ببیبنم دوباره نخجیر از این اکار ها میاره یا نه؟ لطفا راهنمایی کنین شما با تجربه ترین ممنونم
کیانوش از شهرستان شوشتر
حسین شاه محمدیباسلام-دوست عزیزتفنگهای روسی حتمابهترازترکیه است،من تفنگهای روسی فوق راندیده ام ولی به نظربنده بهترین تفنگ برای شکاردولول روهم دوماشه بالوله فول چوک ونیم چوک است تابه اهداف دور ونزدیک سریعا بتوان تیراندازی کرد.پوکه پران بودن هم درکشورما مزیتی نیست چون بافشنگهای دست پرخوب جواب نمیدهدوزودهم خراب می شود.درضمن تفنگهای تک ماشه مکانیسم پیچیده تری داشته واگرازفلز مرغوب استفاده نشودتولیدمشگل می کند.
پنجشنبه 31 تیر 1389 08:53
سلام
میشه فرق فشنگ های کالیبر 12 در دو نوع پرسی و کاغذی رو بدونم.
کدوم بهترن؟
با تشکر
حسین شاه محمدیسلام -بزودی درموردانواع فشنگ مقاله برایتان خواهم گذاشت.
سه شنبه 22 تیر 1389 14:19
سلام
منتظر آپ کردنت هستم
یا علی
محمد
حسین شاه محمدیسلام .انشاا...بزودی-کمی گرفتاربودم
جمعه 18 تیر 1389 04:28
جناب آقای شاهمحمدی

خیلی متشکریم که وبلاگتان را معرفی کردید. لینک وبلاگتان در میانالینک ثبت شد.
http://www.miyanali.com/miyanalink.php
حسین شاه محمدیسلام-بسیارتشکر
چهارشنبه 16 تیر 1389 15:34
همه در helia10000.iranblog.comمن یک وبلاگ درiranblogدرست حتما ببینید.
سه شنبه 18 خرداد 1389 08:46
سلام
آقا ممنون. خیلی جالب بود.
به ما هم سر یزنید ممنون می شوم.
چهارشنبه 12 خرداد 1389 10:56
salam az didan ax hay shekar shoma dosteh aziz nahayat lezatro bordim
tashakor
ebi az shiraz
سه شنبه 11 خرداد 1389 22:35
سلام
ممنون که به من سر زدی
من با اجازه شما رو لینک کردم
اگه قابل دونستید و منو لینک کردید ممنون میشم
با تشکر
محمد رضا
حسین شاه محمدیسلام-باتشکرلینک دادم
سه شنبه 11 خرداد 1389 17:49
بسیار عالی متشکرم
شنبه 8 خرداد 1389 10:24
خیلی از سوالات مارو بی جواب گذاشتین دوست گرامی
سه شنبه 4 خرداد 1389 20:45
سلام
عالی بود . ممنون.
یه سوال اسلحه شما چیه؟
حسین شاه محمدیسلام-باتشکرازلطف جناب-اسلحه من دولول روهم ساخت کارخانه پنترترکیه است.لول بالافول چوک وپایین نیم چوک است
شنبه 1 خرداد 1389 23:37
با تشكر از توضیحات دقیق و جامعتان. چند مورد به نظرم رسید كه لازم دانستم حضورتان عرض نمایم. اسلحه مذكور استوك كارخانه است. لول سمت چب تمام چوك(choke) و لول سمت راست نیمه چوك (demi choke) می باشد. باید عرض كنم كه خاصیت لول های بلند تر همان دور زن بودن آن هاست. هر كس با توجه به تجربه هایی كه كسب كرده به نتایجی رسیده كه البته بنده با تجربه كمی كه دارم اما مطالعه و تحقیق قابل توجهی در زمینه سلاح داشتم. این نظریه را یكی از اساتید نیز در كتاب خود مطرح نمودند كه با انتقاد های فراوانی روبرو شد و البته مورد توجه تنی چند از كارشناسان قرار گرفت. تا جایی كه بنده اطلاع دارم كارشناسان داخلی این نظریه را رد كرده اند. در این مورد بنده با یكی از تعمیر كاران مجرب اسلحه در شمال غرب كشور نیز صحبت كردم كه ایشان با توجه به تخصص و تجربه 50 ساله این نظر را رد نمودند.(جناب آقای روبن-تبریز)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب