تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - فیزیك تیراندازی1
 
شکارپرنده درشهرستان میانه
یکشنبه 10 خرداد 1394 :: نویسنده : حسین شاه محمدی

فزیك تیراندازی

واژگان تخصصی تیراندازی

Mide range Trajectory:اوج میانه مسیر که در حقیقت بیشترین فاصله گلوله یا ساچمه از خط نشان میباشد.

Apogee:بالاترین نقطه پرواز گلوله یا ساچمه در میدرنج تراجکتوری میباشد.
BC یا Ballistic Coefficient: یا ضریب بالستیکی که همان ضریب ایرودینامیکی یک گلوله ویا ساچمه میباشد.

Kill Zone: یا ناحیه مرگ زا که برخورد تیر در این قسمت موجب مرگ فوری شکار میشود که معمولا در این قسمت اعضای حیاتی حیوان مثل قلب٬شش٬ریه ها و ...قرار دارند.
FPE:یا فوت پاند که واحد اندازه گیری نیروی گلوله یا ساچمه میباشد.این بدان معنا است که به طور مثال در صورت برخورد یک گلوله یا ساچمه به انرژی ۱۰۰ فوت پاند به یک جسم ۱۰۰ پاندی میتواند آنرا تا یک فوت به عقب یا در جهت مخالف جاذبه زمین پرتاب نماید.
Joule: ژول واحد انرژی میباشد.
MPS:یا متر برثانیه که یکی از فاکتورهای اندازه گیری سرعت گلوله یا ساچمه میباشد.
FPS: یا فورت بر ثانیه که یکی از فاکتورهای اندازه گیری سرعت گلوله یا ساچمه میباشد.
LOS یا Line Of Sight:خط فرضی میباشد که از دوربین یا دستگاه نشانه روی اسلحه تا بینهایت به صورت مستقیم رسم میشود.
Muzzle Velocity یا MV:سرعت گلوله یا ساچمه در دهانه لوله اسلحه که معمولا با روشهای خاص اندازه گیری میشود.
Muzzle Energy یا ME:انرژی ساجمه و یا گلوله در دهانه لوله میباشد.
MOA یا Minute Of Angle: مقدار زاویه تغییر حرکت یک کلیک در یک دوربین تفنگی میباشد که معمولا در ۱۰۰ یارد ذکر میشود.
Mil یا Milliradian:مقدار زاویه تغییر حرکت یک کلیک در یک دوربین تفنگی تاکتیکال.
Point Of Aim:یا نقطه نشان.
POI یا Point Of Impact:محل برخورد گلوله یا ساچمه بر روی هدف میباشد که با توجه به سه فاکتور تراجکتوری٬سرعت و انرژی متغیر میباشد.
Bullet Drop: به میزان افت تیر بعد از شلیک گفته میشه که به عواملی نظیر فاصله تا هدف ٬ سرعت ٬ ضریب بالستیک و ... بستگی داره
Wind Drift : به انحراف پرتابه در اثر باد گفته میشه که با توجه به زاویه وزش باد٬ سرعت وزش باد ٬ ضریب بالستیک ٬سرعت پرتابه و .... محاسبه میشه
Incline:همان "شیب "هست که به زاویه مثبت تیراندازی در جهت افقی گفته میشود (یعنی هدف در ارتفاع بیشتری نسبت به تیرانداز قرار داره ) مثلا اگه فاصله افقی تا هدف 10 متر باشه و هدف 5.7 متر بالاتر از زمین قرار گرفته باشه این زاویه تقریبا 30 درجه هست .
Decline:برعکس incline ! یعنی به زاویه منفی تیراندازی در جهت افقی گفته میشه ( هدف در ارتفاع کمتری نسبت به تیرانداز قرار داره ).
Primary Zero: به صفر اصلی دوربین گفته میشه که معمولا در صفر کردن دوربین منظور همین نقطه صفر هست
Secondary Zero: همانطور که میدونید مسیر تراجکتوری گلوله در 2 نقطه خط دید دوربین رو قطع میکنه که باعث به وجود امدن دو نقطه صفر میشه که صفر دومی Secondary Zero نام داره.
Zero Range:فاصله صفر دوربین
Magnification:مقدار بزرگ نمایی دوربین.

1.       ballistic coefficient چیست؟

 

با خارج شدن گلوله از لوله پا به مرحله دیگری گذاشته اید.
با درک عمیق تمامی مطالب بالا و کسب مهارت در تیراندازی به عمق لذت تیراندازی در این مرحله پی خواهید برد.
دراین مرحله به بررسی نحوه حرکت گلوله از زمان شلیک تا زمان برخورد به هدف میپردازیم .اصابت درست تیر به هدف و یا اصابت نکردن آن به درک کامل این مرحله بستگی دارد.
گلوله تفنگ هم مانند سنگی است که شما با دست پرتاب میکنید.زیرا گلوله هم پس از طی کردن یک مسیر قوسی شکل به زمین میرسد.بنابراین نشانه گیری در امتداد این مسیر قوسی شکل امکانپذیر نمیباشد.
اگر از دستگاه نشانه روی به هدف نگاه کنید از تفنگ خود تا بینهایت را یک مسیر کاملا صاف در امتداد یک خط مشاهده خواهید کرد.
به این مسیر خط نشان گفته میشود که به صورت خط فرضی میباشد.
(۱)گلوله پس از خارج شدن از لوله بخاطر اختلاف سطح شکاف درجه و مگسک به سمت بالاحرکت میکند و این خط نشان را یک بار قطع میکند.(۲)گلوله در طی مسیر پروازخود با عوامل فیزیکی مثل جاذبه ٬باد موافق و یا مخالف ٬رطوبت ٬دمای هوا و...روبرو میشود و به تدریج از سرعت و نیروی آن کاسته میشود.سپس حرکت روبه
بالای آن به حرکت افقی(۳) و بعد از آن به سمت پایین و حرکت نزولی سوق داده میشود و دوباره خط نشان را قطع میکند.گاهی گلوله در مرحله اول و گاهی هم در مرحله دوم و سوم به هدف برخورد میکند.بالاترین مسیر پرواز گلوله رااوج میانه مسیر و یا Mid Range Trajectory مینامیم.

تنها زمانی تیر ما بر مرکز هدف اصابت خواهد کرد که گلوله در مرحله اول و دوم در زمان قطع کردن خط نشان باشد.
در غیر این صورت نقطه برخورد کمی پایین تر و یا کمی بالاتر از مرکز هدف خواهد بود.

نکات بالا مقدمه ای برای فهم بهتر ضریب بالستیکی هستند و حال:

ضریب بالیستیکی عبارت است از نسبت تراکم قسمت به قسمت گلوله(
Sectional Density) و درنهایت شکل ظاهری گلوله(Form Factor) که همان نیروی مؤثر گلوله برای چیره شدن در مقابل مقاومت هوادر کل مدت پرواز است.

به طور کلی تمام نیروهایی که برحرکت گلوله تاثیر گذارند را عوامل فیزیکی و یا عوامل محیطی مینامند که عبارتند از:

۱-جاذبه زمین: یکی از عواملی که باعث تغییر شکل در مسیر پرواز گلوله میشود جاذبه زمین است.جاذبه زمین باعث کشیده شدن گلوله و یا هر جسم دیگر به سمت زمین میشود.در ضمن نباید این مطلب را فراموش کرد که اگر همین جاذبه نبود گلوله هرگز در مسیر خط نشان قرار نمیگرفت و بعد از خروج از زمین خارج میشد.(البته به طور فرض).
۲-هوا و شرایطس جوی: گلوله در اثر برخورد با ملوکولهای موجود در هوای جو زمین به تدریج از سرعش کاسته میشود تا به نقطه صفر برسد و بر زمین افتد.
یعنی اگر جاذبه هم نبود ٬ چنین عاملی موجب تغییر در مسیر پرواز گلوله میشد.
۳-باد: بادنیزعاملی برای تغییر در مسیر حرکت گلوله میباشد.به طوری که یک نسیم ملایم
میتواند گلوله سنگین یک تفنگ بادی قوی را در مسافت ۵۰ یاردی تا ۱۰سانتیمتر منحرف کند.
۴-دمای هوا:این عامل نیز مانند دیگر عوامل فیزیکی تاثیر بسزایی در تغییر مسیر گلوله دارد.در دمای پایین و سردی هوا از سرعت گلوله بیشترکاسته میشود و برعکس در دمای بالا و گرمی هوا سرعت آن كمتركاسته می شود.این علت را از نظر فیزیکی میتوان به این شکل بیان کرد که در دمای بالا غلطت هوا کمتر و هوا رقیق تر است و در دمای پایین غلطت بیشتر میشود.
درهوای گرم گلوله با تعدا کمتری از مولکولهای هوا برخورد میکند و در نتیجه از سرعت آن کمتر کاسته میشود.البته این تغییر در سرعت به راحتی قابل تشخیص نمیباشد.
۵-برف و باران:قطرات نرم و لطیف باران و یا دانه های سبک و زیبای برف میتوانند به راحتی مسیر گلوله را از جای خود منحرف کنند.

۶-ارتفاع:یکی از مهمترین عوامل فیزیکی در تیراندازی ارتفاع است.با تغییر ارتفاع ما نسبت به سطح آبهای آزاد از فشار هوا کاسته و یا به آن اضافه میشود.این تغییر فشار به راحتی بر قدرت تفنگ تاثیر گذار است.مثلا تهران درارتفاع حدود ۱۲۵۰ متری (میانگین)بالاتر از آبهای آزاد قرار دارد و ساحل دریای خزر در ارتفاع حدود ۲۵ متر پایین تر از آبهای آزاد قرار دارد.
اگر با یک تفنگ در هردوی این مکانها تیراندازی کنیم عملکرد و سرعت تیر ما کاملا متفاوت خواهد بود.
این مسئله در تفنگهای ضعیف تر عملکرد معکوس را نیز به همراه خواهد داشت.

هر اندازه که وزن و سرعت گلوله بیشتر باشد تاثیر این عوامل برا آن کمتر خواهد بود.

  1. انحراف در اثر باد یا Drift

دقیقا مانند اثر جاذبه بر روی تیر،باد هم یک شتاب جانبی ثابت به تیر وارد میکنه که بر خلاف جاذبه به وزن و سطح جانبی تیر و ایرو دینامیک جانبی تیر بستگی داره.
چون اثر باد یک رابطه (نسبتا)شتاب ثابت با زمان داره دقیقا مثل جاذبه انحراف تیر از درجه دوم زمان اصابت تیر به هدف خواهد بود.
drift=C.Vw.t^2 که در این رابطه C عدد ثابت و مرتبط با شکل و وزن تیر و Vwسرعت بادو t زمان رسیدن تیر به هدف هست.
اگر سرعت تیر را بدون افت فرض کنیم انحراف باد در 100 متری 4 برابر 50 متری خواهد بود چون زمان طی شده دوبرابر خواهد بود ولی در عمل چون سرعت تیر در حال کاهش هست،زمان رسیدن به 100 متری بیش از دوبرابر زمان 50 متر و انحراف هم از درجه دوم بیشتر خواهد بود.
به همین خاطر هست که گاها هدفی که در روز بادی به راحتی در 50 متری قابل اصابت هست در 100 متری ممکنه غیر قابل اصابت بشه.
البته سرعت بالای تفنگهای گلوله زنی و ضریب
Cپایین در تیر اونها باعث میشه که انحراف تیر در فواصل زیر 200 متر خیلی کم و قابل صرف نظر باشه ولی در تفنگهای بادی این مقدار بسیار بزرگ و غیر قابل صرف نظر هست.

افت تیر

خب یکی از مهمترین مسائل تیراندازی بحث افت تیر هست. تیر درست از لحظه خروج از لوله تحت تاثیر شتاب جاذبه زمین قرار میگیره و با شتاب g به سمت زمین حرکت میکنه.
پس مستقل از وزن تیر و با فرض اینکه لوله کاملا افقی قرار گرفته باشه در زمان
t به اندازه y=0.5g.t^2 افت خواهیم داشت یعنی اگه زمان رسیدن تیر به هدف 0.5 ثانیه باشه و شتاب جاذبه زمین را 10 متر بر مجذور ثانیه بگیریم به اندازه 1.25متر نسبت به امتداد لوله افت خواهیم داشت و این ربطی به کالیبر اسلحه و وزن تیر نداره.
البته اسلحه پر قدرت تر و با تیر سنگین تر ممکنه افت کم تر در فاصله مشابه داشته باشه و دلیلش اینه که اسلحه قویتر سرعت شلیک بیشتری داره و زمان رسیدن تیر به هدف کاهش پیدا میکنه و از طرفی تیر سنگین تر هم بالستیک بهتری داره که اونهم به نوبه خودش زمان رسیدن به هدف را کاهش میده .
برای درک بهتر فرض کنین که با یک تفنگ با سرعت 800 متر بر ثانیه به صورت افقی شلیک بشه و ارتفاع تفنگ نسبت به زمین 1.5 متر باشه.
در این حالت از فرمول بالا زمان رسیدن گلوله به زمین 0.77 ثانیه خواهد بود و اگر سرعت متوسط تیر را 700 متر در ثانیه بگیریم حدود 540 متر جلوتر تیر به زمین برخورد میکنه.
در یک تفنگ بادی با سرعت اولیه 300 متر بر ثانیه و سرعت متوسط حدود 250 متر بر ثانیه این فاصله 192 متر خواهد بود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب