تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - تکنیکهای تیراندازی به اهداف پروازی
 
شکارپرنده درشهرستان میانه

قلعه ضحاك

قلعه ضحاك22-1-93

تکنیکهای تیراندازی به اهداف پروازی

نگاه بادوچشم وتمرکزروی هدف،بالابردن سریع ونرم تفنگ وقرارگیری مناسب آن دربدن،حرکت نرم وهماهنگ تفنگ باهدف وپیشگیری مناسب،کشیدن نرم ماشه بدون توقف حرکت تفنگ ازاصول تیراندازی به اهداف پروازی است.

 

شایعترین اشتباه درهنگام تیراندازی به اهداف پروازی تمایل اشخاص به عجله هنگام شلیک است.درشلیک به اهداف پروازی زمان بسیارمهم است.این زمان نه آنقدرکم است که باعجله وبدون هدف گیری تیراندازی کنیم ونه آنقدرزیاد که بخواهیم زمان زیادی صرف هدف گیری دقیق نمائیم.

تکنیک های مختلفی جهت تیراندازی به اهداف پروازی وجود دارد.استفاده محدودازیک تکنیک ضعف است.بایادگیری وکاربرد همه تکنیک های مهم،شما می توانیدبه دوهدف دست یابید:

اول اینکه شما می فهمیدکدام تکنیک مناسبترین وبهترین روش برای شما است.دوم اینکه،باتمرین می توانید برای هریک ازشرایط بهترین تکنیک رابکارببرید.

بزرگترین تفاوت میان تکنیکهای مهم،نقطه قراردادن مگسک تفنگ نسبت به هدف است که نوع تکنیک رامشخص می کند.

تکنیکswing-Trough یالغزاندن تفنگ ازپشت هدف به جلو:

همانطوریکه که ازشکل مشخص است ابتداعقب هدف رانشانه رفته وباسرعت بیشترازسرعت ظاهری هدف تفنگ رابه جلو آن هدایت وزمانی که مگسک درحال عبورازهدف است به نرمی ماشه فشار داده می شود،به علت سرعت زیادتر تفنگ ازسرعت ظاهری هدف، تیرزمانی شلیک می شودکه پیشگیری لازم صورت گرفته است.

بزرگترین مزیت این تکنیک درشکار پرندگان تیزپروازاست.چون مسیرپروازمعمولا مشخص نیست.بااین تکنیک راحتر می توان هدف رادنبال کرد.این تکنیک موقعی که پرنده به سمت بالا پرمی کشدویاازسمت جلو به شکارچی نزدیک می شودبهترین ویا شایدتنهاروش مناسب می باشد.

اشکال این تکنیک:

اگر سرعت لوله تفنگ زیادباشد ساچمه هاازجلوهدف عبورخواهدکردواگربخواهیم پیشگیری راکم کنیم باتوقف سرلوله، ساچمه هاازعقب هدف عبورخواهدکرد.درصورتیکه حرکت تفنگ کندباشدبازساچمه هاازعقب هدف خواهدگذشت.

تکنیک Pull-Away نشانه روی لبه جلوی هدف وکشیدن به جلو:

به محض مشاهده هدف مگسک روی لبه جلویی هدف قرارگرفته وقنداق به گونه ها می رسد.وقتی تفنگ به طورکامل سوارشد،سرلوله باید درمسیر پروازهدف به جلو رفته وماشه کشیده شود.ازمزایای این تکنیک سرعت عمل وتعقیب بهتر مسیرپروازاست.برای مبتدیان بهترین روش یادگیری تیراندازی به اهدف پروازی است.

اشکال این تکنیک:

دراین تکنیک اگراجازه داده شودهدف ازلوله جلوبزندشخص مجبوراست ازتکنیک swing-Trough استفاده کند که زمان ازدست خواهدرفت واگرسریع وزیاد تفنگ راجلوببرد منجربه توقف تفنگ خواهدشد وساچمه هاازعقب ردخواهدشد.

تکنیک Maintained پیشگیری مداوم وثابت:

سرلوله روی خط پروازقرارگرفته وبه مقدارلازم بسته به مسافت وسرعت پرواز پیشگیری نموده وضمن حفظ فاصله فوق ماشه کشیده می شود.ازمزایای ای تکنیک سهولت استفاده ،سرعت عمل زیاد وکنترل بهتربدون فشارعصبی است وازتکنیک های عالی وپرکاربرد برای اهداف پروازی می باشد.استفاده ازاین تکنیک نیاز به تجربه کافی درتشخیص سریع فاصله ازهدف،سرعت ومسیرپروازدارد.این روش درشکارمرغابی وسایرپرندگان مخصوصا زمانی که به صورت افقی درحال پرواز هستند بهترین کاربرد رادارد.

اشکال این تکنیک:

قراردادن مگسک تفنگ درفاصله مناسب ازجلوهدف وتشخیص مسیرپرواز بسیارمهم است.اگراشتباهی درآن رخ دهدمنجربه توقف تفنگ شده وساچمه ها ازعقب هدف خواهدگذشت وباپیشگیری زیادجلو خواهیم زد.

تکنیک Fast-shooting تیراندازی تعجیلی:

به محض پروازپرنده تفنگ رابالا کشیده وبه نقطه ای که احساس می کنید درزمان رسیدن ساچمه ها پرنده درآنجا خواهد بود شلیک می کنید.ازمزایای این تکنیک سرعت زیادتیراندازی درزمانی است که فرصت کافی برای استفاده ازتکنیک های دیگر وجودندارد وهرشکارچی بایستی درآن مهارت لازم راکسب کند.زمانی که ازدامنه پرشیب زیرپای شکارچی، کبک باسرعت زیاد به سمت پایین ومتمایل به راست ویا چپ دورمی شودشایدتنها تکنیک لازم همین روش است.

درخاتمه این بحث ازدوستان وطرفداران عزیزاین وبلاگ خواهشمندم اگرعلاقه دارندمطالب بیشتری برایشان هدیه کنم حتما پیام دهند ودربحث شرکت نمایند.بسیارعلاقمندم بادوستان جدیدبخصوص شکارچیان سایرنقاط آشنا شوم چه دیدید شاید روزی مشکلی برای همدیگر پیش آمد.درجای غریب چه چیزی بهترازیک دوست خوب.

باتشکر /حسین شاه محمدی زمستان 89

نکته مهم که درتیراندازی افرادمبتدی متوجه شدم ولازم بذکردانستم این است که این افرادباتفنگ ساچمه زنی مثل تفنگ گلوله زنی نشانه روی می کنند.درتیراندازی هوا زنی  بایستی تمام حواس وتمرکز فرد روی هدف باشدوحتی یک لحظه هم تمرکز روی لوله سلاح نرود .به محض مشاهده هدف باتمرکز به هدف ومسیرآن تفنگ بالا کشیده شده ودرحقیقت تفنگ را به سوی هدف حواله کرده ودرزمان مناسب ماشه به نرمی کشیده می شود .هدف گیری دقیق ودیدن دقیق مگسک معنی نداردوشماشبحی ازآنها را می بینید.برای یک تیرانداز ماهربودن ونبودن مگسک نیز معنی ندارد زیرا هوازنی یعنی تمرکز به هدف ومسیرآن، کشیدن سلاح به صورت وشلیک درزمان مناسب.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 بهمن 1393 21:50
سلام اهل شیرازم وبلاگ شما را اولین بار مشاهده کردم اهل طبیعت و شکار هستم مطالب خوبی بود
یکشنبه 21 دی 1393 08:09
,سلام ممنون بابت مطالب كاربردی كه نوشتیی من از بجنوردم فصل شكار میتونی مهمون من باشی
حسین شاه محمدیسلام-نظرلطف شماست.خوشحال می شوم خدمت برسم.
پنجشنبه 8 آبان 1393 21:28
سلام دوستان.من حدود 22ساله که تفنگ شکاری دارم اولین تفنگم تک لول ترک بود و الان حدود 5یاله که 5تیر دستکش ایرانی دارم .از شکار کردنم براتون بگم که من همه ساله اون چند ماهی که شکار ازاده به شکار میرم اصولا مرغابیو باقرقره کبک و .....شکار میکنم باید عرض کنم که بسیاری از تیرهام هدر میره و اصلا تا حدودی خسته از شکار شدم بخاطر اینکه کم به هدف میزنم با مطالعه مطالب شیرین شما تا حدودی به اشتباهاتم پی بردم امیدوارم که این تکنیکها رو بکار بگیرم و تیراندازی درست درمانی داشته باشم از شما خواشمندم که بنده رو بیشتر راهنمائی فرمائید.ایرادات بنده.با یک چشم تیراندازی میکردم.پیشگیری مناسب نداشتم.بعد شلیک تفنگم حرکت نمیکرد.ممنونم امیدوارم که این هفته در شکار بتونم نتیجه بهتری داشته باشم.
سه شنبه 8 بهمن 1392 14:24
سلام دوست من.ممنون از مطالب بسیار زیبا و کار آمد در شکار.با مطالعه مطالب فوق ایرادات و اشکال خودمو در شکار هوا زنی متوجه شدم امیدوارم با بکارگیری مطالب ذکر شده از این منبعد شکار بهتری داشته باشم در صورت امکان مطالب بیشتری در اختیارمان البته با فیلم و عکس باشد بهتر قرار دهید.باسپاس پارسائی
پنجشنبه 11 مهر 1392 11:50
عالی بود.....
سه شنبه 26 شهریور 1392 17:19
سلام خدمت دوستان عزیز خوشحال میشم به وبلاگم بیاینو نظر بدین ممنون.kolbeshekarsanandaj.blogfa.com
حسین شاه محمدیسلام- موفق باشید.
جمعه 13 اردیبهشت 1392 16:51
سلام دوست گرامی از اینكه روش تیراندازی رو یاد میدهید كمال تشكررادارم
پنجشنبه 24 اسفند 1391 00:30
سلام جناب شاهمحمدی.سال جدید رو پیشاپیش خدمتتان تبریک عرض نموده و ارزوی سلامتی و خوشی و شادکامی براتون دارم.
دوشنبه 21 اسفند 1391 14:07
عالیه...خواهشا در مورد شکار کبک تو هوا بیشتر توضیح دهید.از بس که رفتم و دست خالی برگشتم همه مسخرم میکنن....روشهای ماهیگیری رو هم بگید...کدوم تور بهتره سفره ای سیمی یا ابریشمی....من تو بهترین طبیعت زندگی میکنم با تفنگ دولول سوار هوا زنیم خوبه اما چون وضع مالیم خوب نبود تک لول ترک خریدم خواهشا راهنماییم کنید..اخه 5شنبه میخام برم شکار کبک
دوشنبه 2 بهمن 1391 23:57
لطفا مطالب بیشتری در این موضوع قرار بدید با تشکر
شنبه 27 آبان 1391 14:17
باسلام خدمت آقای شاه محمدی مطالب جالب و قابل استفاده ای درج نمودید بنده هم به شکار علاقه و از طبیعت بهرمند میشوم ،راهنمایی و اطلاعات بیشتری در موردتکنیک استفاده از دو چشم هنگام تیراندازی بفرمایید
جمعه 16 تیر 1391 03:50
باسلام خدمت استادبزرگوار جناب شاه محمدی عزیز
ازراهنمایی ومطالب ارزشمندتان بسیارلذت بردم
بنده ساکن کنگاورازتوابع کرمانشاه هستم وحدودسی وچهارسالمه وبه لطف پدربزرگ نازنینم(خدارحمتشون کنه)مرحوم حاج علی اکبرطاهرآبادی ازدوران طفولیت بااسلحه وشکارآشنایی دارم ولی بخاطرمشغله کاری فرصت زیادی برای سفروشکاردراستانهای دیگه بدست نیاوردم امابه لطف تکنولوژی جدیدنعمت ارباط بادوستان خوبی مثل حضرتعالی برای تبادل تجربیات نصیبمون شده
سوالی که دارم درموردهوازنی وعادت غلط بستن یک چشم هستش که چطوری وباچه تکنیکی اونویادبگیرم
ویک راهنمایی درمورد تفنگ آکار که از چه چوک وچه فشنگی باچه ساچمه ای برای شکارکبوتر وکبک استفاده کنم
چون قبلابایکال کالیبر16بغل هم داشتم والان آکار12روئ هم خریدم کمی برام تیراندازی باهاش مشکله
ممنون میشم راهنمایی کنید
هرزمان این اطراف تشریف آوردیدخوشحال میشیم زیارتتون کنیم وخدمت برسیم
اینم شماره همراه اگرمقدوربودبرام پیام بفرستید
09372980088
محمد مهریار
حسین شاه محمدیبا سلام-جهت تمرین تیراندازی با دو چشم باز تفنگ بادی گزینه خوبی است سپس با تفنگ شکاری خالی وبعد تمرین عملی-برای شکارکبوتر ساچمه 6تا7برای کبک دراول پاییز6تا7ودرزمستان5تاخوب 6 است -چوک یکی ازلوله هافول ولوله دیگر نیم چوک باشه .
جمعه 5 خرداد 1391 13:55
با سلام:
با تشکر از مقاله با ارزش جنابعالی دز خصوص اهداف پروازی .اگر کتابی در این رابطه به چاپ رسانده اید معرفی نمایید .بی صبرانه منتظر مقالات و رهنمودهای بعدی شما هستم
شنبه 2 اردیبهشت 1391 18:57
متن خوبی بود
کلی حال کردم
جمعه 11 فروردین 1391 10:35
سلام مرسی خیلی خوب بود اگه میشه ادامه بدید.
دوشنبه 8 اسفند 1390 08:51
دستتون در نکنه . خیلی متشکریم
یکشنبه 11 دی 1390 15:53
من عاشق شكارم.مخصوصا كبك و تیهو.ترك قشقایی ام از شهرستان سمیرم.با تفنگ بزرگ شدم و دوسش دارم.اگه در مورد شكار كبك ترفندی دارید بهم بگید.
راستی تفنگم دولول سواره ولی پران نیست.نمیشه پرانش كرد؟
چهارشنبه 30 شهریور 1390 01:46
BA SALAM VA ARZE ADAB MAM AMIR HASTAM AZ HAMEDAN AZ MATALEBE BESYAR ARZESHMAND VA AMOOZANDEH SHOMA SEPASGOZARAM MAN YEK ASLAHEYE SHEKARI 5TIRE REMINGTON DARAM AZ VAGHTI KE MATALEBE SHOMA ROO DAR TIR ANDAZI HAVA ZANI BE KAR MIBARAM BESYAR DAR SHEKARAM MOVAFAGH HASTAM VA AZ HAR 2_3 TIRAM YEKI BE HADAF MIKHORE MAN PEZESHKAM VA HAR HAFTE JOMEHA BE SHEKARE KABK VA BAGHRGHRE DAR ATRAFE HAMEDAN MIRAM KHOSHHAL MISHAM AGE DAVATE MANOO GHABOOL KARDE VA CHAND ROOZI MEHMANE MAN BASHI VA SHEKARE MOSHTARAKI BA HAM DASHTE BASHIM
حسین شاه محمدیباسلام-تشکرمیکنم -حتما اگرفرصتی پیش آمدمزاحم خواهم شد.شماهم اگربه میانه آمدیدخوشحال میشم درخدمت باشم.
سه شنبه 25 مرداد 1390 00:25
با سلام-دست شما درد نکنه.خیلی عالی بود.
شنبه 21 خرداد 1390 22:59
خیلی خوب بود .ازمطالبتان استفاده کردم.
دوشنبه 29 فروردین 1390 16:18
سلام
مقاله آموزنده ای بود
درود بر شما
چهارشنبه 18 اسفند 1389 13:05
تشکر از مطلب زیبایتان
باز هم منتظر مطالب کاربردی شما هستیم
دوشنبه 16 اسفند 1389 01:34
سلام به اقای شاه محمدی وخسته نباشید
جناب محمدی در مورد این تكنینك در رابطه با نحوه درست گرفتن تفنگ و محل قرار گیری صورت به طور درست و همچنین استفاده از این تكنیكها در چه رشته های از تیراندازی به اهداف پروازی میشه یه توضیح بدید
اگر كتابی هم در این رابطه اشنایی دارید ممنون میشم معرفی كنید
حسین شاه محمدیباسلام-رشته اسکیت ودردرجه دوم تراپ
یکشنبه 17 بهمن 1389 13:24
سلام دوست گرامی
آقای شاهدوست این هفته جمعه پروانه مارو ماموران محیط زیست باطل کردند وهمه نوع شکاررو ممنوع اعلام کردند نوشتند که بنا به بخشنامه اداره کل شکارهرنوع پرنده ممنوع می باشد.
برای شما هم اطلاع دادند؟
درضمن عکسا خیلی گویا بودند وآموزنده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب