تبلیغات

باسلام. امسال موفق شدم کتاب خود را بعد از چند سال گردآوری و ترجمه مطالب به اتمام برسانم این کتاب در دو جلد بوده و جلداول ا صول تیراندازی دقیق به اهداف دورو جلد دوم، طرز استفاده از نرم افزار استرلاک پرو هست که در 260صفحه می باشد و شامل مطالب زیر بوده و انشاله بعدازاخذ مجوز و تامین اعتبار چاپ خواهم نمود.

پیشگفتار

مقدمه:

اهمیت نیروهای تک‌تیراندازدرمیدان جنگ

واژگان تخصصی در تیراندازی

فصل اول – علم بالستیک

الف ) :بالستیک داخلی یا درونی

ب)بالستیک خارجی یا برونی

ج)بالستیک نهایی

عوامل موثربربالستیک خارجی سلاح

دریفت باد

تخمین سرعت بادها

دریفت کوریولیس

دریفت gyroscope ژیروسکوپیک

ارتفاع از سطح دریا و تأثیر آن  بر تیراندازی

تاثیردما

أثیر رطوبت هوادرتیراندازی

تاثیرزاویه تیراندازی نسبت به سطح افق

فصل دوم – ویژه گیهای یک اسلحه تک‌تیراندازی

لوله سلاح

CONTOURکانتور چیست؟

کالیبر سلاح

اندازه گام خان

اهمیت نرخ پیچش (Twist Rate)

فرمول محاسبه ضریب پایداری چرخش مرمی ها

طراحی توئیست خان سلاح با توجه به ضریب پایداری چرخشی مرمی

شعله‌پوش لوله اسلحه

صدا خفه کن لوله اسلحه یا Gun Silencer

فری بوریا فاصله خان بوس چیست؟

هد اسپیس واهمیت آن در طراحی لوله اسلحه

قنداق اسلح

فری فلوتینگ یاشناوربودن لوله سلاح در قنداق

مبحث بدینگ قنداق

پایه مناسب مستحکم

قنداق بولپاپ ( BULLPUP ) چیست ؟

ارگونومی اسلحه

مکانیزم سلاح‌های تک‌تیراندازی:

اهمیت ماشه در سلاح

ویژه گیهای فشنگ در سلاح‌های تک‌تیراندازی

پوکه

چاشنی

باروت

سر گلوله یا مرمی

مرمی های OTM

تیلورنات اوت یا کشندگی مرمی

انرژی گلوله

علت گاهش ناگهانی دقت گلوله در مسافت‌های بالا

فصل سوم – سیستم‌های اپتیک یا نشانه‌روی

ویژه گیهاوساختمان دوربین:

دوربین‌های FFPوSFP

خطای پارالاکس ناشی از زوم کردن

خطای پارالاکس ناشی از تغییر زاویه دید تیرانداز در دوربین

آشنایی با قسمت‌های مختلف دوربین سلاح‌های نظامی

محاسبات در دوربین‌ها و واحدهای به‌کاررفته در آن‌ها

تخمین مسافت با میلدات

چگونه میلدات لازم را با توجه به افت گلوله در هر زوم متغیری  بدست آوریم؟

طرز کاربادوربینهای تاکتیکال

دوربین تلسکوپی1-PSOدراگانوف

هم‌محور کردن دوربین و سلاح دراگونف

مراحل کار با دوربین‌های تاکتیکال متداول

تیراندازی به اهداف متحرک با دوربین‌های تاکتیکال

آموزش دوربین گیپرون ۱پی ۶۹:

طریقه صحیح نصب دوربین

فصل چهارم اصول نشانه‌روی و مهارت‌های تیراندازی

هدف‌گیری با مگسک

اصول مهم هدفگیری با دوربین

اصول ماشه کشی صحیح

حالت گیری و موقعیت بدن تیرانداز

آب‌بندی لوله

اصول تنظیف اسلحه تک‌تیراندازی

محاسبه و تعیین دقت سلاح

تاثیرلوله گرم و سرد بر تیراندازی به اهداف دور

سورتینگ فشنگ

تجهیزات جانبی که یک تک‌تیرانداز بایستی به همراه داشته باشد

تفسیرگروپ تیراندازی و علت‌یابی خطاهای متداول

منابع

جلدکتاب

 

 جلد2