تبلیغات
 
فروشگاه اسلحه ومهمات سبلان
انواع سلاح – گلوله زنی-ساچمه زنی-خفیف بادی ولوازم شکاروماهیگیری
 
آدرس:شهرستان شهریار-خ ولی عصر-نرسیده به راهنمایی ورانندگی-پاساژرضا
تلفن وفکس3256901-0262
09125372652-09122615287یعقوبی