تبلیغات

باسلام -جدیدا فروشگاه اسلحه ومهمات درشهرستان میانه دایرشدکه ازنیازهای اساسی شکارچیان بوده واینجانب ازطرف تمامی شکارچیان این شهر به آقای ناصری تبریک گفته وآرزوی موفقیت برای ایشان ازخداوندمنان داریم.

آدرس  فروشگاه :شهرستان میانه-میدان معلم-خیابان کشاورزان-بالاترازخانه معلم- فروشگاه اسلحه ومهمات البرز-تلفن 04232222484-09141249615-09149232384

فروش تفنگهای شکاری -بادی -لوازم شکار-ماهیگیری- فشنگ وباروت سهمیه

فروشگاه اسلحه ومهمات شهرستان میانه