تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - هدف گیری با یک چشم یا دو چشم
 
شکارپرنده درشهرستان میانه

از گذشته به ما یاد داده اند که هنگام تیراندازی با تفنگ ساچمه زنی یا گلوله زنی اگر راست دست هستیم چشم چپ و اگر عکس آن است چشم راست را بسته و هدف را نشانه روی کنیم ولی هدف گیری با دو چشم باز در تیراندازی، به خصوص با تفنگ های ساچمه زنی مزایای بیشتری دارد. آیا هنگام رانندگی و یا راه رفتن یک چشم خود را معمولا می بندیم تا ابعاد، طول و عرض راه را بهتر تشخیص دهیم؟!! مسلماً خیر. پس در مورد تیر اندازی چرا باید یک چشم خود را ببندیم؟

تخمین مسافت و دوری و نزدیکی هدف با دو چشم باز بهتر انجام می گیرد. با دو چشم باز یک زاویه 180 درجه ای در مقابل ماست در حالی که با بستن یک چشم این مقدار نصف می شود. پس بهتراست عادت کنیم که به خصوص در تیراندازی با تفگ ساچمه زنی و در تمرینات اهداف متحرک مثل بشقاب های خالی ویا شکار پرندگان از هر دو چشم استفاده کنیم ویا چشم چپ در صورت چپ دست بودن چشم مسلط یا چشم غالب باشد.

برای حل این موضوع می توان امتحان ساده ای انجام داد:

تفنگ خود را برداشته و بعد از اطمینان ازخالی بودن آن که شرط اول وحیاتی است نقطه یا شیء ای مثل عکس یا مجسمه ی کوچکی را در مقابل خود با دو چشم باز بدون ارتعاش دست( می توان تکیه  گاهی زیر دست قرار داد.) دقیقا نشانه روی کنید. مگسک تفنگ را برروی هدف تعیین شده قرار دهید. آنگاه چشم چپ خود را ببندید. در اینصورت اگر چشم راست درامتداد طول لوله و مگسک تفنگ دقیقا بر روی هدف قرار گرفته باشد چشم راست شما چشم مسلط است، در غیراینصورت چشم چپ، چشم مسلط به شمار رفته و به هنگام تیراندازی متاسفانه اجباراً باید با یک چشم(چشم راست) تیراندازی کنید.

در اشخاص چپ دست عکس این امتحان انجام گیرد. بستن چشم چپ در تفنگ های گلوله زنی آنقدر موثر نیست که به هنگام تیراندازی باتفنگ ساچمه زنی. البته اگر در همه حال از شیوه دو چشم باز استفاده کنید بازهم بهتر است تا آنکه به خوبی عادت کنید که همیشه دو چشم را چه در استفاده از ساچمه و یا گلوله باز نگه دارید.عادت کردن به باز نگه داشتن دو چشم بخصوص در اشخاصی که از اول عادت به بستن یک چشم کرده اندنیاز به تمرینات زیاد دارد.

تیراندازی با دو چشم باز ضمن داشتن امتیازاتی، گاهی نکات منفی هم دارد. مثلا هنگام مسابقات هدف های متحرک(CLAY) بعد از شلیک مقدار زیادی فشنگ در اثر خستگی و بطور موقت چشم غیرمسلط بدون اینکه خود متوجه شویم جانشین چشم مسلط می شود. این وضع موقت ارتباطی به عیب پیدا کردن چشم و ساختمان آن ومسائل دیگر ندارد بلکه در اثر فرمان مغز بوجود می آید.

هنگام نشانه روی به هدف، قرار گرفتن چشم در مسیر لوله مغز را وادار می کند تا فرمان دهد که کدام چشم باید مورد استفاده قرار گیرد. معمولا چشمی که در مسیر لوله تا مگسک وهدف قرار گرفته است، چشمی است که مغز بدان فرمان می دهد. زمانی ممکن است پیش آید که برعکس فرمان مغز در می آید وچشم دوم برای هدف گیری آمادگی بیشتری دارد و در اینجاست که تناقض در هدف گیری بوجود آمده وتیراندازی به خطا می رود.

بسیاری از اوقات پیش آمده که در اثر دوندگی وهیجان شکار، دوربین ویا مگسک تفنگ برروی حیوان قراول     می رود ولی هدف به خوبی تشخیص داده نمی شود. موقعیت چشم ثابت نیست حتی ممکن است در اثر خستگی با چشم دیگر هم اگر سعی کنیم نتوانیم تصویر مشخص از هدف را در ذهن خود بیابیم.

بسیاری از مربیان رشته تیراندازی در طی سال ها تدریس و تجربه فهمیدند که بانوان حدود 95 درصد نمی توانند با دو چشم باز تیراندازی کنند یعنی اجبارا یک چشم خود را می بندند ویا از چشم بند استفاده می کنند. علت این امر به هیچ وجه روشن نیست شاید یکی از دلایل عمده ای که مردان راحتتر قادر به استفاده از دو چشم هستند این است که طی چندین هزار سال پیش پرداختن به امر شکار مغز آنان از نسلی به نسل دیگر برای هدف گیری آمادگی بیشتری پیدا کرده است. در بسیاری از بانوان تیرانداز پیش آمده است که حتی با بستن یک چشم تیرشان به خطا رفته است چون در بعضی از آن ها این احساس بوجود آمده که با دو چشم باز در حال تیراندازی هستند در نتیجه ایجاد اختلاف در دید، هدف را از دست داده اند. درست مثل حالت اشخاصی که دست یا پایشان با عمل جراحی بریده شده که بعضی اوقات احساس می کنند آن عضو قطع شده کماکان وجود دارد و حتی درد آن را هم احساس می کنند.

مغز انسان ماشین حیرت انگیزی است که صدها بار قویتر از پیش رفته ترین کامپیوتر های موجود است. تیراندازانی بودند که حتی با چشمان بسته توانسته اند تشخیص دهند هدف در کجا قرار گرفته است.

هنگام خرید تفنگ و بخصوص هنگام سفارش دادن ساخت تفنگ های بسیار مرغوب و گران قیمت به کمک متخصصین می توان تفنگ را با اندازه های خریدار تطبیق داد. همانطورکه خیاط لباس را به تن مشتری اندازه      می گیرد. بزرگ و کوچکی شخص، طرز قرار گرفتن لوله، بلندی و کوتاهی و طول و عرض قنداق و بسیاری از نکات دیگر می توانند اثرات قابل توجه در تیراندازی اشخاص داشته باشند. همانطور که اشاره شد خستگی جسمی و مغزی نیز از عوامل موثر و منفی در تیراندازی هستند چه به هنگام مسابقات باشگاهی ویا در جریان شکار پرندگان و چرندگان.

از دیگر تمرینات خوب و کم خرج برای باز نگه داشتن دو چشم استفاده از صلاح های بادی است. امروزها       سلاح های بادی چه تفنگ و چه تپانچه آنقدر خوب ساخته شده اند که از نظر شکل ظاهری و وزن ودیگر خواص با سلاح های آتشین تقریبا برابری می کند. قیمت ارزان فشنگ های بادی و بی سر و صدا بودن و همچنین خرید آزاد آن از تفنگ فروشی ها بهترین امکانات را نه تنها در دسترس نوآموزان بلکه در اختیار تیراندازان باتجربه نیز قرار   داده است. با کمک سلاح بادی می توانید تمرین تیراندازی با دو چشم باز را آغاز نمایید. در مراحل اولیه برای آنان که عادت به بستن یک چشم دارند کار اندکی دشوار و غیرعادی است لیکن با تمرین مدام براحتی به استفاده از هر دو چشم در تیراندازی با گلوله ویا ساچمه دست خواهید یافت.

تیراندازی  با سلاح های بادی چون معمولا در فواصل خیلی نزدیک انجام می گیرد باید حتی المقدور از هدف های پلاستیکی مثل بطری  و غیره استفاده نکرد چون بر خورد ساچمه به پلاستیک  غالبا کمانه کرده و چه بسا به بدن یه صورت خود تیرانداز اصابت کند.

کالیبرهای بادی 5/4 یا کالیبر درشت تر، یعنی کالیبر 5/5 میلیمتر می باشد. سلاح های بادی را نباید به عنوان    اسباب بازی حساب آورد. اصابت تیر آن به سر در فاصله کوتاه می تواند حتی باعث مرگ گردد. با تفنگ بادی کالیبر 5/5 روباهی را حدود 15 متری می توان از پا در آورد.

ساچمه های بادی یا به صورت سرپهن هستند که در مسابقات برای زدن هدف مقوایی به کار می روند و یا نوک تیز که قدرت نفوذ بیشتری داشته وجهت صید کارآمدی بیشتر دارند.

نتیجه:گر چه با بستن یک چشم میدان دید ما به نصف کاهش می یابد ولی این دلیل نیست که تیراندازی یک چشمی باعث بد تیر انداختن و خطا کردن باشد.

همانطور که اشاره شد اغلب تیراندازان برجسته جهان در بین بانوان از یک چشم استفاده میکنند و در کار خود کاملا موفق هستند.

ضمنا در خاتمه این چند نکته را هم اضافه کنیم که از آغاز جوانی تا میان سالی کلا چشم راست چشم مسلط بوده(در راست دستان) وبعد از سنین 50 سالگی کم کم چشم چپ شروع تسلط یافتن بر چشم راست کرده و مشکلاتی برای تیراندازی بوجود می آورد. این مسئله در تیراندازانی که مدام به تمرینات تیراندازی با ساچمه مشغولند مثل تمرینات تیراندازی به بشقاب های گلی، کمتر بوجود می آید تا شکارچیان پرنده زن که سالی چند بار به طور محدود به تیراندازی مشغولند. به عبارت دیگر تیراندازی مدام و مرتب به استفاده از دو چشم باز بیشتر کمک می کند حتی در سنین بالا.

در پایان برای آنانی که نگرانند که تنها با یک چشم قادر به نشانه روی هستند باید اضافه کنیم که قهرمان تیراندازی ایتالیا به نام جیو وانتی در رشته تراپ که در سال های 1984 و 1980 دو بار برنده مدال طلا ی المپیک گردید ویک بار هم در بین دو المپیک به قهرمانی جهان دست یافت در تمام دوران تیراندازی خود تنها از یک چشم که چشم راستش بود استفاده می کرد.صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب