تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - تاثیرحالت روانی فرد درتیراندازی هوازنی
 
شکارپرنده درشهرستان میانه

تیراندازی هوازنی علاوه براینکه یک مهارت وهنراست عوامل مختلفی نیز غیر ازتمرین ومهارت درآن دخیل است.شاید برای شما نیز اتفاق افتاده است وقتی صبح به قصد شکار ازخواب بیدارمی شوید احساس سرحالی وروحیه خوب به شما دست می دهد.آن روزهمه حساب وکتاب شما درست ازکاردرمی آیدواهداف سخت رابه راحتی می زنیدوبرعکس  بعضی روزها مثل این است که به جای ساچمه درفشنگتان پنبه پرکرده اند ! اهداف راحت از چنگتان درمی رود بیشتر پرنده ها ضخمی شده وشما اعصبتان بیشتر به هم می ریزدواشتباه بیشتری می کنید.باخنده دوستان وفشاری که به خودواردمی کنیددیگرازتیراندازیتان ناامید می شویددراینگونه موارد پیشنهاد می کنم به موارد زیر عمل نماییدتالذت شکار به کا متان تلخ نشود.

1-شکاررابه عنوان ورزش ووسیله ای برای استفاده ازطبیعت تلقی نماییدوبه آن به عنوان کسب وبردن گوشت به خانه نگاه نکنیدواقعا اهمیتی ندارددست خالی به خانه بروید.

2-جایی اتراق کرده واستراحت نمایید؛به خود اطمینان دهیدوبی خودی خود راخسته ننمایید.هرقدربه خودفشارواردکنیدبیشتر اشتباه خواهیدکرد.

3-درشکاربادوستان رقابت نکنید.رقابت برسر زدن شکار بیشتر؛زننده ترین اخلاق شکارچیگری است.

4- سعی کنید به جای اینگه فکرخودرامعطوف به زدن شکار کنیداززیبائیهای طبیعت استفاده کنید.واگرپرنده ای ازجلوی شماپریدبااعتمادبه نفس وبدون استرس به آن تیراندازی کنید.

5-به اهداف دورومشکل تیراندازی نکنید.

6- شب قبل ازشکار زودبخوابید وشلوغی نکنیدباور نماییدشلوغی پنجشنبه درتیراندازی روز جمعه تاثیر زیادی دارد.

7-دوستان شکاردرروحیه وتیراندازی تاثیرزیادی دارد.باافرادی که با آنها راحت نیستیددرشکارباهم نگردید.

8-به خودبه قبولانیددردنیای امروزه هیچ کس ازاینکه شکاری نکرده ازگرسنگی نمرده است وهدف تفریح سالم واستفاده ازمواهب طبیعت درکناردوستان است.

8-ازمهارت خودمخصوصا روز شکارپیش دوستان غلو نکنید.این کاربعدا شما رابه استرس می اندازد.

9-اولین تیررادرشکارگاه به اهداف راحت شلیک کنیداگربااولین تیر پرنده ای شکارکنیدآن روز بخت باشما یارخواهدبود.

10-شکارنیزماننداغلب بازیها آمدونیامددارداگرروزی درشکاربخت یارتان نبودازخود مایوس نشوید.

11-اگرمی خواهید مهارت خودرادرتیراندازی حواله دوستان نمایید بهتراست به جای شکار؛آن راباقوطی کنسرو یاباپیازنشان دهید!!!

12-همیشه به دوستان سفارش کنیداگرشکارشان گرفته نامردی نکنیدوهوای کبک های بیچاره راداشته ومسابقه نگذارند.

13-اگرروزبدبیاریتان بودبیخودی ازفشنگ وتفنگ ایراد نگیرد یک کلمه اعتراف کنیدامروز رو فرم نیستم. باورکنیدازنظرروان شناسی هیچکدام ازدوستان ازاین که کمترشکارزدیدیا بیشترخوشحال وناراحت نمی شوند.

شکارکبک درکوه های اشلق باافشین خانصفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب