تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه

شکارپرنده درشهرستان میانه

قلعه ضحاك

قلعه ضحاك22-1-93

تکنیکهای تیراندازی به اهداف پروازی

نگاه بادوچشم وتمرکزروی هدف،بالابردن سریع ونرم تفنگ وقرارگیری مناسب آن دربدن،حرکت نرم وهماهنگ تفنگ باهدف وپیشگیری مناسب،کشیدن نرم ماشه بدون توقف حرکت تفنگ ازاصول تیراندازی به اهداف پروازی است.

 

ادامه مطلب

نظرات() 

یکشنبه 28 دی 1393

پروانه شكارآری یانه؟

نویسنده: حسین شاه محمدی   

ازآغازحیات برروی كره زمین قانون طبیعت براساس شكار وصید نوشته شده است.

ادامه مطلب

نظرات() 

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393

مكانیسم سلاحهای نیمه اتوماتیك

نویسنده: حسین شاه محمدی   

اولین مکانیزم به معرفیش می پردازیم مکانیزم مسلح شدن به روش نیروی اینرسی در سلاحهای شرکت بنلی است و بعد از آن دیگر مكانیزم بکار رفته را  معرفی می کنیم.

ادامه مطلب

نظرات() 

آگاهی ازنحوه کارکردسلاح شکاری برای صاحب آن اهمیت زیادی داردونحوه نگهداری ،استفاده ورعایت مسائل ایمنی بدون علم به مکانیسم داخلی آن مشکلاتی راممکن است ایجادنماید.دراین مبحث سعی خواهم کردخوانندگان محترم رابانحوه کارکردانواع سلاحهای شکاری آشنانمایم.لازم بذکراست جهت هرگونه تعمییرات اساسی بایستی به اسلحه ساز مجازوماهرمراجعه نمودوازدستکاری سلاح جدا پرهیزنمود.

ادامه مطلب

نظرات() 

جمعه پیش ازآن روزهای زیبای پاییزی بودکه انسان آرزوی زدودن آن رابرای همیشه ازذهن خوددارد!

ادامه مطلب

نظرات() 
نظرات() 

سه شنبه 25 بهمن 1390

سلاحهای رایج درایران

نویسنده: حسین شاه محمدی   

معرفی سلاح دولول سوار ساخت ایران(شاهـــین-آکــــار)

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کن

نظرات() 
نظرات() 

دوشنبه 3 آبان 1389

شکارمرغابی

نویسنده: حسین شاه محمدی   

روش های تجربی درشکارمرغابی

شکار کردن مرغابی در هوا، هنر است و خوشبختانه این هنر را از  راه صبر و تمرین و تجربه می توان بدست آورد. معروفترین و پسندیده ترین روش شکار مرغابی در هوا، این است که قبل ازاقدام به یک تیر اندازی سریع و

ادامه مطلب

نظرات() 

شنبه 23 مرداد 1389

باروت و ساچمه

نویسنده: حسین شاه محمدی   

باروت و ساچمه

فشنگهای ساچمه ای بطور کلی از دو نظر باهم تفاوت دارند: مقدار باروت ونمره ی ساچمه سابقا بیشتر کارخانجات

ادامه مطلب

نظرات() 

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

نقش لوله تفنگ درتیراندازی

نویسنده: حسین شاه محمدی   

نقش لوله تفنگ درتیراندازی

درمقالات قبلی راجع به نقش قنداق تفنگ درتیراندازی گفتیم حا ل نقش لوله تفنگ رادرتیراندازی بررسی می کنیم.

ادامه مطلب

نظرات() 

سه شنبه 7 اردیبهشت 1389

آشنایی باسلاحهای بادی

نویسنده: حسین شاه محمدی   

سلاحهای بادی ازسال1907به بعددرصحنه رقابت های تیراندازی واردشد.سلاحهای بادی بوسیله متراکم کردن فشارهوایابااستفاده ازکپسول های هوای فشرده ساچمه رابه سمت هدف پرتاب می کنند.

ادامه مطلب

نظرات() 

چهارشنبه 26 اسفند 1388

تفنگ ساچمه زنی آکار(akkar)

نویسنده: حسین شاه محمدی   

سایت كارخانهakkar(كلیك كنید)

جدیدا کارخانه اصلحه سازی نخجیرباهمکاری کارخانه  akkarترکیه اقدام به واردنمودن تفنگ دولول روهم نموده است که توضیحاتی درمورد مشخصات سلاح موردنظر به علاقه مندان ارائه میدهم.

تفنگ فوق تک ماشه بوده وبا ضامن می توان انتخاب نمودکدام لوله اول شلیک شود.ضامن اتوماتیک است وباهربارپرکردن سلاح به حالت ضامن درمی آید.ظاهری بسیارزیباوسبک وزن داردوازاین نظرمشابه سلاحهای ایتالیایی  می باشدووزن آن2/3تا5/3 کیلوگرم است.چک تفنگ قابل تعویض است ومعمولاچکهای سه چهارم ونیم چک درلوله آنها نصب نموده اندولی متاسفانه ازانواع مختلف چک درجعبه آن قرارنداده اند وجالب است آچار مخصوص باز نمودن پولی چک درجعبه سلاح قرارداده شده است .برخی ازخریداران تفنگ فوق برای اینکه تفنک بازتر بزند وزمینه پخش ساچمه بیشتری داشته باشد چک لوله رابازمی کنند .این کار علاوه بر داشتن خطر باعث ازبین رفتن محل پیچ چوک می شودلذا توصیه می شود ازاین کار خوداری نموده وبه جای آن اقدام به تهیه چک 1/4 یا سیلندر نمایید.تفنگ آکار مخصوص ورزش تراپ ساخته شده وبه خاطر همین فاقد جای بند حمل سلاح است جهت نصب آن بایستی به تعمیرگاه مجاز وماهرمراجعه نمود.پوکه کش سلاح پران بوده وفقط پوکه فشنگ شلیک شده رابه بیرون پرتاب می کند وبه همین خاطربهتراست از فشنگهای دست پروبادکرده استفاده نکنید.قیمت سلاح 3200000تومان تا3500000بوده ولی باپروانه ورزشی ظاهرا1500000تومان می باشد.

قسمتی از مشخصات سلاح فوق به شرح زیر است:

 

Churchill
Trap

GAUGE
CHAMBER

STOCK MATERIAL
FINISH

RECEIVER
FINIS

BARREL
FINIS

TRIGGER

 

12 GA
3'' Magnum
(76mm)

Special Walnut
Oil Finish

Case-Hardened

Gloss Blueing

Single Selective
With
Ejector

 

SAFETY

CHOKES

RIB SIGHTS

BARREL

OVERALL
LENGHT


WEIGHT

PRODUCT
CODE

Manuel

MC-5
(Mobile Chokes)

High Post Trap Rib Center Bead
Fiber Optic Sight

76cm
(30") Ported

120

3.550 kg

0237021-T

نظرات() 

 

1- برای پرکردن تک گلوله وچهارپاره مقدارباروت راازحداستاندارد اضافه ترنریزید.

2- تک گلوله رابالوله چوک دارشلیک نکنید(مخصوصا لوله فول چوک).چون علاوه برخطرانفجار،چوک لوله راازبین می بردویاموجب بادکردن لوله تفنگ درمحل چوک می شود.

3- درصورت استفاده ارتک گلوله،باسوهان کردن یکنواخت دورگلوله،آنراباسرلوله فیت نمایید.

4- سرفشنگ حاوی تک گلوله رابدون گذاشتن مقواببندید.

5- تک گلوله های خان دار خارجی باخانهای نازک وعمیق بدلیل عبور راحتر ازتنگی لوله برای مصرف مناسبتراست.این تک گلوله هادرانتهای خودبه نمدمتصل بوده وعلاوه برعدم انحراف درطول مسیر درداخل فشنگ تکان نمی خورد.درضمن برای پرکردن تک گلوله نمد بلندتری بایدگذاشت تا دهانه فشنگ خوب بسته شود.

6- به یادداشته باشیدپیمانه شارژباروت بانوع باروت متفاوت بوده وعدم رعایت آن امکان خطرجانی ویاآسیب به تفنگ خواهدداشت.

7- ازفشنگهای پرشده دیگران ویاازفشنگی که درصحرا پیدانموده اید هرکزاستفاده نکنید.

8- فشنگهای خارجی مگنوم طول وخرج باروت وساچمه بیشتری دارندواستفاده ازآنها درتفنگهایی باخزانه گوتاه وغیراستانداردخطرناک است.

9- مراقب باشید درداخل ساچمه ها سنگ ریزه وساچمه های فلزی وجودنداشته باشدزیرا به آینه داخل لوله تفنگ خش می اندازد.

10- بعدازشلیک، داخل لوله رابازبینی کنیدتااحتمالا چیزی ازاجزای فشنگ درآن نمانده باشد.مخصوصا درزمان شلیک باصدای مشکوک ومتفاوت.

11- هرجسم خارجی ولو کوچک مثل برف وگل درداخل لوله تفنگ می تواند تامیزان خطرناکی فشارداخل لوله رادرهنگام شلیک بالاببردوموجب انفجارلوله بشود.

نظرات() 

دوشنبه 3 اسفند 1388

خاطرات شکارچی

نویسنده: حسین شاه محمدی   

سال 1354پنجم دبستان رادرآبادان پیش خاله ام درس خواندم.مدرسه کتابخانه بزرگ ومجهزی داشت .یادم می آید وقتی به کتابخانه رفتم وکتاب مصور رابینسون کروزه رادیدم بی اختیارآن را امانت گرفتم وچندین بارآن رامطالعه کردم،فکرمی کنم عشق به طبیعت وماجراجویی ازآن زمان دروجودم نقش بست وهرشب با رویای شکاروماجراجویی به خواب می رفتم.اول راهنمائی که به میانه برگشتم باپول توجیبی که درعرض یکسال جمع کرده بودم وباکمی کمک مالی پدرم یک تفنگ بادی 5/4خریدم وازآن زمان هرموقع فرصتی پیدامی کردم بابرادر کوچکترم می زدیم به صحراوحاشیه شهر،درهرسافاری20تا40گنجشگ وسارشکارمیکردیم!مهارت خوبی درتیراندازی پیداکرده بودم ولی دیگرتفنگ بادی مرا اغنا نمی کرد،پولی هم برای خریدتفنگ شکاری نداشتم.اول دبیرستان می خواندم که یکی ازدوستانم(خدارحمتش کند)یک تفنگ دولول سرپردست چهلم!خریداری کرد.جالب است موقع خریدازفروشنده آن که ازشکارچیان قدیمی شهرمان بودوبه اسم پرنوممی شهرت داشت درمورد نحوه پرکردن آن سوال کردیم.ایشان پیمانه ای برای باروت دادوگفت 29تا30عددساچمه به تفنگ بریزیدوطرزپرکردن تفنگ رابه شیوه خودش به مایادداد.روزجمعه دونفرشکارچی ناشی جهت شکارروانه کوه قره زیارت شدیم وبه امیدشکاریادمان رفت غذاباخودببریم.ازصبح تاغروب کوه ودره رابه هم زدیم وباوجود کبک زیاد حتی یک پرنصیبمان نشد.شب گرسنه وازرمق افتاده به منزل برگشتیم.باورفرمایید یکسال باآن تفنگ که30 ساچمه پرتاب می کرد!!کل کوه های میانه رادرنوردیدیم وماحصل آن یک خرگوش نوجوان بخت برگشته شد.

سه سال بعد خانه مان راکه درمرکزشهربود فروخته ودرحاشیه شهرونزدیک رودخانه خانه ای بزرگ با800متر باغ ساختیم.روزهای زیادی راکناررودخانه وآبندانهای حاشیه آن به تماشای مرغابهای وحشی می رفتم.عطش شکار آنها باعث گردید بامیل فرمان ویک چخماق، تفنگ سرپری ساختم که درنوع خود شاهکاربود.باتجربیاتی که از شکارچیان دیگروخواندن مجلات قدیمی شکاروطبیعت کسب کرده بودم شروع به شکارکردم.آن زمانها مرغابی،غاز،کبوتروساردرنزدیکی منزلمان زیادبودوهرموقع اراده می کردم بساط شکارمهیابود.تعداد زیادی مرغابی ،غاز،خرگوش ودیگرپرنده با آن تفنگ شکارکردم.هرچندمهارت وسرعت تیراندازی امروزرانداشتم ولی شکاردرآن ایام برایم واقعا لذت بخش بود.نمی دانم ازبی خیالی دوران جوانی بودیاازتازه کاربودن.الان که فکرش رامی کنم شکار10،12تاکبک جای شکار یکی دوتای آن زمان رانمی دهد. هنوزمناظر صبحگاهی پاییزآن زمان،دست نخوردگی طبیعت اطراف شهرچای وشنای مرغابیهای وحشی درمه صبحگاهی ازبهترین خاطرات من است.اولین غازی که باتفنگ سرپرشکارکردم ویااولین کبکی که درکوه های شیخدرآباد زدم،صدای انفجارودودباروت سیاه هنوزمشامم رانوازش می دهد.

چندین سال باآن تفنگ سرپرمشغول بودم ولی داشتن تفنگ ته پرمجوزدارکه بتوانم آزادانه باآن هرجاخواستم بروم یکی ازآرزوهای بزرگ ودست نیافتنی برایم بود.

بعدازاتمام دانشگاه به خدمت سربازی رفتم وکل خدمت رادرمنطقه جنگی بودم.بعدازاتمام دوره سربازی، تمام حقوق سربازی خودم رایکجا گرفتم وباکمی قرض یک تفنگ تک لول ساخت ژاپن خریداری کردم.واقعا تفنگ عالی بود،لوله بلند وتسمه روی آن ابهت خاصی داشت وبدلیل فول چوک بودن لوله آن ازفاصله های بیشتری می توانستم شکار رابزنم.مهارت عجیبی باآن تفنگ درهوازنی پیداکرده بودم .یک روزیادم هست با16تیر16 کبک رادرکوه های فندقلو درهوا شکارکردم وحتی یک تیرهم خطا نرفت.باوجود علاقه ای که به آن تفنگ داشتم جهت پرستیژبیشتر بعداز10 سال آن رافروختم وتفنگ دولول روهم خریداری نمودم.الان حدود7سال است که آنرا دارم وبه عنوان یکی ازاعضای خانواده همیشه درکنارم هست.

دیگرمثل گذشته دوست ندارم تعداد بیشتری شکارکنم ،بلکه لذت درکوه بودن باتفنگ زیباوآرامش طبیعت برایم مهمتراست.احساس می کنم باافزایش روزافزون شکارچیان تازه کاروتخریب طبیعت دیگرزمانهای گذشته تکرارنخواهدشد وهرسال ازتعدادشکارها کاسته می شود.وقتی فکرش را    می کنم که دیگر پروازدسته های عظیم مرغابی وصدای عبور غازهای مهاجردرشبهای پاییزی جزء نوادر روزگارشده است اندوهی بزرگ قلبم راآزارمی دهدوازمظاهرتمدن جدید بیزار می گردم وآرزومی کنم ای کاش ازموبایل وکامپیوترو...خبری نبود ولی طبیعت مثل گذشته برای نسل آینده باقی می ماند.

حسین شاه محمدی اسفند1388

  

 

نظرات() 

نویسندگان

صفحات جانبی

نظرسنجی

  مطالب وبلاک چطوراست

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

 • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :